Bra sparkonton med
insättningsgaranti

En kommersiell tjänst från
Zmarta
Rörlig
Svea  1.30%
3 månader
SevenDay Bank 1.80%
1 år
Marginalen Bank 2.30%
2 år
Svea  2.45%
3 år
Marginalen Bank 2.60%