BRA SPARKONTON

Rörlig
Komplett Bank 1.00%
3 månader
Aros Kapital 1.20%
1 år
SevenDay Bank 1.10%
2 år
SevenDay Bank 1.25%
3 år
Marginalen Bank 1.80%